Kalász István 

Bence Erika

vers és próza - kritikák -  

Bence Erika - A Tarkó-Rejtély 
...
A létversek mellett a szerelmi líra változatai és a költői hitvallások képezik Kalász István költészetének jól kivehető vonulatait, bár ezek az intellektuális tartalmak egyáltalán nem különíthetők el egymástól a cikluson belül. Szokatlansága szerelmes verseinek és hitvallásainak az érzelmi lefojtottságukban, illetve az érzelmek helyét átvevő  gondolatiságukban ismerhető fel. Kirívó sajátossága e versbeszédnek, hogy feltételes módban vagy a múltból előbukkanó emlékképet, emléket formálnak – az aktuális jelenben már csak a hiányuk érzékelhető (például: Hajnal, vasárnap, Napterv – Mónikának, Az udvari költő ünnepe, Ember a parton, Utcakép érzékenyítéssel etc.). Általában jellemző Kalász költészetére a
rezignált szomorúság, az intenzív érzelmek helyetti hiányérzet kifejeződése – olykor hideg, élesen metsző iróniába megy át.
Nem gondolom, természetesen, hogy a könyv külleme különösebb befolyással lehet a benne megnyilatkozó költészet értékére. Jó példa erre a Kalász-vers által is megszólított 20. századi líra története, hiszen nagyon jelentős költői opusok jelentek meg szerény vagy igénytelen kivitelezésű füzetek formájában. A Vers és próza ilyen könyv (Rím – Magyar Nemzeti Írószövetség, 2021). 

Balogh István - Magyar Szó (Szerbia)
...
És felötlik, a mentális lexikonom legmélyebb rétegéből hozta föl Kalász lírai szociográfiája, azt a követ én eszmélésem hajnalán hajítottam ég felé Zentán, a Kolóniában, onnan indultam különböző világok katedrái felé. Mindenkinek ajánlom ezt a könyvet! Lapozza fel, olvasson bele! Csoda részese lesz, mert saját élete transzponálódik át egy vers, próza hatására. Emlékek kavarognak előbb, aztán megszületik a pontos szőttes: szövegből, zenéből, képzőművészeti alkotásból. Ízek, hangok, illatok keringenek elő gyerekkorból, tegnapból, egy órával ezelőttről. Kalász István költészetének különös csúcsa ez a kötet. A múló idő helyre teszi, biztosan nem taszítja feledésbe!

Csontos Márta recenziója - Magyar Múzsa 

... Jó szívvel ajánlom Kalász István versei és novelláit mindazoknak, akik nem akarnak fennmaradni a látszat elégedettség felszínén, le akarnak ásni a mélybe, azonosulni tudnak emberi sorsokkal, az elesettekkel. A kisemmizettekkel együtt keresik az utat, s a nehézségek ellenére is remélnek, mert „Ki kell törni innen/hogy/ameddig élsz beszélj/valaki helyett másnak/a fákról a szerelemről /a hajnali szélről”.         

© Copyright 2023 - Kalász István - All Rights Reserved

Made with ‌

Drag & Drop Website Builder